essfi

Open full view…

Juri Niemisen ja Asikkalan hyvinvointijohtajan idea hämmentää: "Tuli yllätyksensä

Fri, 23 Nov 2018 05:56:57 GMT

Mies van Hus
Fri, 23 Nov 2018 05:56:57 GMT

Asikkalan toiminta vaatii todellisen monitoimihallin. Toiminta on niin monipuolista.

SATU (2882b602805e)
Mon, 26 Nov 2018 05:17:43 GMT

Asikkalan ongelma (kuin kenties muidenkin kuntien ja valtion, päätellen esimerkiksi SOTE tilanteesta) on nähdäkseni riittävien taloudellisten faktojen, suunnittelun, vertailun ja kokonaiskuvan puute. Näitä ei minun nähdäkseni tarjottu kunnan virkamiesten, projektityöryhmän kuin kunnan hallituksenkaan taholta valtuuston päättäjille koulurakentamisen projektissakaan tarpeeksi ennen päätöksentekoa. Vahvalla taloudellisella esivalmistelulla varmistetaan että asiat, eivät ihmiset, riitelevät, poliittisten linjausten tarve vähenee, päätöksiin tulee vankempaa ja läpinäkyvämpää pohjaa ja ne etenevät rivakammin täytäntöönpanovaiheeseen. Nähdäkseni Asikkalan koulurakentamisen voisi kokonaisuudessaan käsitellä uudelleen silloin kun taloudellinen kokonaiskäsitys asiasta on vankemmalla tasolla.