essfi

Open full view…

Lukijalta: Ilmastoraivolle lisäkierroksia politiikasta - ESS.fi

Fri, 22 Nov 2019 08:14:26 GMT

Hynkkel
Fri, 22 Nov 2019 08:52:50 GMT

Raha ratkaisee tässäkin.

facta
Fri, 22 Nov 2019 09:06:46 GMT

Vihreys ei yleensä tarkoita mitään luonnonystävien touhua.Luonto on vain työväline.Vihreys tuntuu normaalin elämän vastaisesta opilta.

eusmilus
Fri, 22 Nov 2019 09:11:28 GMT

Tämä koulutettujen tutkijoiden kyseenalaistaminen tavallisten tallukoiden toimesta alkaa saada uskonnon piirteitä. Setämies keksi taas uuden hassunhauskan ilmastoaiheisen yhdyssanan ja piti heti päästä kirjoittamaan sekava sepustus, ja sitten etlari kiltisti julkaisee.

AtteKumiorava
Fri, 22 Nov 2019 10:43:30 GMT

"Tieteessä tehdään virheellisiä havaintoja siinä missä inhimillisessä toiminnassa yleensäkin." Näin tapahtuu. Tiedemaailma kuitenkin korjaa itse itseään virheen havaittuaan. Uskomuksiin ja salaliittoteorioihin maailmankuvansa perustavat eivät näin tee.

facta
Fri, 22 Nov 2019 12:03:43 GMT

NASA on mahtava tieteellinen organisaatio,joka tietää ettei ole olemassa ihmisestä johtuvaa ilmastonmuutosta.

AtteKumiorava
Fri, 22 Nov 2019 12:58:30 GMT

> @facta > NASA on mahtava tieteellinen organisaatio,joka tietää ettei ole olemassa ihmisestä johtuvaa ilmastonmuutosta. He eivät ole tällaista väittäneet.

PERTTI (2882b6025936)
Fri, 22 Nov 2019 12:58:32 GMT

Olisi mielenkiintoista tietää mikä tekee tavallisesta tallaajasta jumalan kaltaisen olennon hänen tittelinsä muututtua tutkijaksi? Keskimäärin ihmisten kyvyt ja taidot noudattanevat Gaussin käyrää. Moni päätyy tutkijaksi, vaikka perusasteen kouluarvosanat eivät mairittele. Toisaalta monestakaan erityislahjakkuudesta ei ole apua tieteen tulosten oikeellisuuden takaamisessa. Päin vastoin, suuret luulot saattavat hämärtää todellisuuden tajun. Tieteen teko puolestaan perustuu apurahoihin, joiden saamiseksi pitää keksiä tutkimusaihe, jolle saa rahoitusta. Ja toki kaikelle sellaiselle saa aina rahaa, joka uhkaa terveyttä, saati ihmiskuntaa. On myös huomattava tutkijoiden arvostus. Jos pääsee kiinteään yhteistyöhön päätöksentekijöiden kanssa, niin se takaa paitsi apurahat, niin myös nostaa statusta. Tutkijoista muodostuu näin eräänlainen harmaa, valtaa käyttävä joukko, joka ohjailee maailmaa, jopa ohi virkamiesten, päätöksentekijöistä puhumattakaan. Ehkä siinä tutkija poikkeaa tavallisesta ihmisestä, että häneltä puuttuvat arvot. Kerrotaan, että ainakin tutkimus on arvovapaa. Näin ollen oikeaa tiedettä ei voisi jakaa marxilaiseen tai porvarilliseen tieteeseen, vaan tutkittu tieto olisi niin kutsuttua objektiivista tietoa. Näin ollen tutkija saa arvonsa esimerkiksi päätöksentekijältä, jolloin tutkija vain etsii keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Toisaalta tutkija voi saada päämäärän vaikkapa puolueelta ja etsiä tieteellisin menetelmin keinot puolueen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedeyhteisö ei ole myöskään mikään yhtenäinen sovun linnake, vaan tutkimuksessakin löytyy eriäviä näkökantoja. Löytyy myös virheellisiä tutkimustuloksia. Toki virheitä pyritään korjaamaan, mutta näyttää siltä, että kestää hämmästyttävän kauan ennen kuin mitään suurempaa mullistusta tapahtuu. Jos näin käy niin puhutaan tieteellisten paradigmojen muutoksesta. Eräs pieni huvittava yksityiskohta koskee liikunnan ja terveyden välistä yhteyttä. Tänään jo pienikin liikkuminen näyttää olevan hyödyllistä, kun vielä vähän aikaa sitten piti rehkiä kuin heinämies.

AtteKumiorava
Fri, 22 Nov 2019 13:08:21 GMT

> @PERTTI (2882b6025936) > mikä tekee tavallisesta tallaajasta jumalan kaltaisen olennon hänen tittelinsä muututtua tutkijaksi? Hän on opiskellut ja syventynyt tutkimaan jotain tiettyä asiaa, eikä ole sellainen kaikkien alojen asiantuntija kuin nettikommentoijat. > @PERTTI (2882b6025936) > Tiedeyhteisö ei ole myöskään mikään yhtenäinen sovun linnake, vaan tutkimuksessakin löytyy eriäviä näkökantoja. Ei tietenkään. Tutkijoillakin on erilaisia vaikuttimia ja vinoumia motiiveissaan. Voidaan myös käyttää vääriä menetelmiä tai saada yksittäisestä tutkimuksesta vääriä tuloksia. Metatutkimuksilla yleensä päästään lopulta jonkinlaiseen konsensukseen. > @PERTTI (2882b6025936) > Tänään jo pienikin liikkuminen näyttää olevan hyödyllistä, kun vielä vähän aikaa sitten piti rehkiä kuin heinämies. Kuten sanottua, tiede korjaa itseään uusien tutkimustulosten mukaan.

PERTTI (2882b6025936)
Fri, 22 Nov 2019 15:23:50 GMT

Miksi nettikommentoija olisi epäpätevämpi kuin tutkija? Tutkija on tietysti perehtynyt tutkimaansa asiaan, mutta eikö tämä toisaalta kavenna näkemystä laajemmasta kokonaisuudesta? Ainakin nettikommentoija voi kertoa sen, miltä hänestä tuntuu, jos tutkijan ehdottama toimenpide otettaisiin käyttöön? Vaikkapa auton latauspisteen pystyttäminen asunto-osakeyhtiöön asukkaan asumiskustannuksia nostamaan. Sama pätee myös hallituksen toimenpiteisiin. Erityisesti hurjimpien visioiden härkäpäiseen eteenpäin ajamiseen. Toisaalta tutkija ei voi yleensä vapaasti perehtyä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä on aikaisemmin tutkittu. Tästä lähtökohdasta tutkimusongelma on yleensä kapea eikä vaadi muuta kuin ongelman formuloimista hypoteesiksi ja sen testaamista. Jos taas kysymyksessä on toimeksianto, niin se taas rajoittaa näkökulmaa niin ikään. Jos hallitus on porvarillinen, niin tutkimusongelmaankin etsitään yleensä porvaria hyödyttävää ratkaisua. Vihreä liike tietysti tukeutuu ”vihreisiin” tutkijoihin, joiden merkitys kasvaa, jos kansat saadaan vakuuttuneiksi, että maailma on tuhon partaalla. Siksi olisi suotavaa, että tutkimustietoon voisi luottaa. Valitettavasti tieto on muuttunut myös virallisella taholla sangen epäluotettavaksi. Tulokset muuttuvat lähes päivittäin. Viimeaikaiset rokottamista kohtaan liittyvät epäluulot ovat tästä ikävä esimerkki. Kysymys tuskin on netin agitoijista niinkään, vaan jostakin muusta. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet ovat lisääntyneet netin ansiosta, kun tiedosta ei tarvitse juurikaan maksaa. Maksettu tieto kuulostaa samalta kuin maksettu tai ostettu tutkimustulos. Vaikka nettiä tiedon lähteenä parjataan, niin tosiasia lienee, että monessä oppilaitoksessa netti on tiedon pääasiallinen lähde. Se pitänee paikkansa jopa korkeakouluopiskelussa.

Jaseli
Fri, 22 Nov 2019 19:06:27 GMT

Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että saastuttajamaat Intia, Kiina ja USA lisäävät tuprua niin paljon, että suomalaiset saavat luopua joka ikisestä autostaan eikä sillä ole vaikutusta asiaan. Tappelua tuulimyllyjä vastaan.

AtteKumiorava
Sat, 23 Nov 2019 13:30:50 GMT

> @PERTTI (2882b6025936) > Miksi nettikommentoija olisi epäpätevämpi kuin tutkija? Tutkija on tietysti perehtynyt tutkimaansa asiaan Pertti siinä vastasikin itse itselleen. > @PERTTI (2882b6025936) > eikö tämä toisaalta kavenna näkemystä laajemmasta kokonaisuudesta? Ei, jos kyseessä ei ole fakki-idiootti. > @PERTTI (2882b6025936) > Toisaalta tutkija ei voi yleensä vapaasti perehtyä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä on aikaisemmin tutkittu. Höpö höpö. > @PERTTI (2882b6025936) > Valitettavasti tieto on muuttunut myös virallisella taholla sangen epäluotettavaksi. Höpö höpö. > @PERTTI (2882b6025936) > Viimeaikaiset rokottamista kohtaan liittyvät epäluulot ovat tästä ikävä esimerkki. Tämä nimenomaan ei liity mihinkään oikeaan tutkittuun tietoon vaan joidenkin ihmisten höperyyteen. > @PERTTI (2882b6025936) > Vaikka nettiä tiedon lähteenä parjataan, niin tosiasia lienee, että monessä oppilaitoksessa netti on tiedon pääasiallinen lähde. Se pitänee paikkansa jopa korkeako uluopiskelussa Tämä juuri on ongelma; miten erottaa oikea tieto kaikenlaisesta hutusta. Tiedonlähteenä netti itsessään on korvaamaton.

PERTTI (2882b6025936)
Sat, 23 Nov 2019 14:57:30 GMT

Lääketiede?