kermanlug

Open full view…

تابستان لاگ کرمان

Sun, 18 Sep 2016 07:04:13 GMT

saeb
Sun, 18 Sep 2016 07:04:13 GMT

بگو که فیلم گرفتید :(.

emzi
Mon, 19 Sep 2016 13:25:31 GMT

سلام؛ فیلم‌برداری مقدور نیست، زیرا نیاز به ابزار (سه‌پایه، دوربین، HF) و رضایت ارائه‌دهندگان دارد که دست‌کم مورد نخست (ابزار) را در اختیار نداریم.

saeb
Mon, 19 Sep 2016 15:47:42 GMT

هر دو موضوع خیلی جذاب بودن اگه میدونستم و از موضوعات ارائه خبردار بودم از شهربابک میومدم