kneikenforum

Open full view…

Referat fra Styremøte 01.03.15

Jan Kristian Hagen
Wed, 01 Jul 2015 22:25:42 GMT

Hvor: Mormors Stuer Trondheim Når: 1.mars 2015 kl. 13.00 Deltakere: Sofie Strand Andersen, Sigrid Bakken, Andreas Dønåsen, Jan Kristian Hagen, Øyvind Sørbøl. Saker: - Oppdatering fra befaringsmøte - Opprydningsjobb - Planlegging (Faseplan og soneplan) - Offentlige meldinger - Arbeidsgrupper - Arbeidsfordeling 1. Oppsummering fra befaringsmøte: (sigrid, øyvind og jan kristian) - Det flate fellesområdet (kalt Fellesområde i foreningen) stilles utenfor vår disposijon. - Vannstasjon kan eventuelt plasseres i enden av dette området mot de øvrige områdene. - Vann hentes helst fra krysset ved Skansegata og Nedre Kristianstensgate - Vannløp kan legges under sti av grus ned til de øvrige områdene. - Grunnen ved vannposten må muligens planeres av foreningen. 2. Opprydningsjobb: (alle) - Sette opp et møte med Stephen Barstow - Enkelte busker i området bør fjernes for å unngå at de vokser seg for store og stjeler næring - Tromsøpalmen må bli ryddet ved at man fjerner blomster og i tillegg tar opp røtter i området som skal brukes først - Oppryddingsjobben krever: 1. Avfrøing av Tromsøpalmen 2. Fjerne stilk og røtter(søppelsekker) 3. Resten av plante og busk må ryddes(ryddesag, river, osv) 4. Massen samles til eventuell kompost. - Vi prøver å holde første rydde-dugnad 14-15 mars 2015. - Dette avhenger av at vi får tak i utstyr. 3. Planlegging(Faseplan og soneplan): - Faseplan tar for seg fasene i utviklingen av foreningen og dens aktiviteter. - Soneplan tar for seg utviklingen av de forskjellige områdene(forberedelse, planting, bygging) - Sofie lager en skisse i tegneprogram. - Fase og soneplan skal drøftes med kommunen. Øyvind gjør dette. 4. OFFENTLIG MELDINGER: Budskap: - Tydeligere budskap ift at vi er en visjonær forening. - Tilby medlemmene å være med på å utvikle noe. - være et forbilde - utbytte av grønnsaker er en bonus - Første dugnad skjer 14-15. Praktisk: - "vi trenger redskap. Er det noen som vet om noen. Saks, spade, river, ryddesag" - "det åpnes for medlemsregistrering så snart vi har opprettet bankkonto for foreningen" Velforening, naboer og andre berørte: - Blandet meninger om Kneiken prosjektet fra noen i velforeningen hvordan forholder vi oss til dette. A: inviterer de aktuelle på et møte hvor de blir informert om hva som skjer. B: legge lapp i postkassa med varsling(introduksjon, prosjektets planer, visuell oversikt og invitasjon. - Vi vil jobbe aktivt for å få med flest mulig. - Informerer Styret i Velforeningen om dugnaden og inviterer oss selv til deres neste styremøte. 5. Arbeidsgrupper: 1. Praktisk 2. Kommunikasjon 3. Planlegging, Søknad og juridisk (4.) Kosegruppe 6. Arbeidsfordeling og avtale nytt møte: Prate med Stephen Bartow avtale møte helst innen 14-15. mars. - Innspill til utforming av Kneiken Felleshage - Praktiske fremgangsmåter - Håndtering av Tromsøpalmen Neste møte: Søndag 08.03.2015 på Mormors Stuer i Trondheim