kneikenforum

Open full view…

Referat fra styremøte 16.04.15

Jan Kristian Hagen
Wed, 01 Jul 2015 22:40:51 GMT

Ført av Jan Kristian Hagen Lokale: Hjemme hos Sigrid Tid: 18.30 til 20.00 Oppmøtte: Sofie, Sigrid, Øyvind, Jan Kristian 1. Dobesøk Må man så må man. Det er behov for toalett, men vi har ikke mulighet til å ordne fasiliteter der ennå. Kan hende kommunen har festivaldo vi kan låne. 2. Bilder av styret til nettsiden Ikke prioritert. Vi lanserer nettsida uten dette. 3. Nyhetsbrev Mailchimp er satt opp og vi kan sende ut tips/oppdateringer og planer. 4. Aktivitetskveld/sosialt for medlemmer Arrangeres snart. Må planlegges litt. 5. Kneiken Felleshage-gruppa på Facebook Skal facebookgruppa være lukket for faktiske medlemmer av foreningen (altså være et medlemsgode, pluss at det kanskje gjør at flere faktisk melder seg inn). Luke bort alle som ikke er innmeldte medlemmer. Naturlig å skille mellom Page og Gruppe. Gruppa blir internt for medlemmer. 6. Egen medlemsansvarlig Svare på forespørsler, holde styr på medlemslister og slikt. Sofie kan ta det ansvaret. Medlemshåndtering - sjekke innmeldinger, oppdatere medlemslister. 7. Internside på nettsida for medlemmer Høre med Elisabeth Dreier og andre som kan web om hva som er mulig for oss. 8. Mailadresse til domenet Kan gjøres nå 9. Søknad til midlene fra Kommunen Vi kan begynne på den allerede nå, jo før jo bedre (ca 3 uker behandlingstid) Søke om penger. Noen som kan samarbeide med Sigrid om dette? 10. Stille spørsmål til Kommunen. Sofie vil samle i en stor søknad masse spørsmål/småting eks. kan vi støpe fundament til redskapsbod etc. - Greit med jordfreser? - Stolper/Fundament til redskapsbod halvmeter nedi jorda. 8m2 stor bod. - Festivaldo - Mange mennesker i bakken. Blir vekta for mye for kvikkleira? - Regn og vann. Regnvannsamling. Vaske ut jord. Vendt opp mye jord. 11. Overgang til kontingent.no. Hoopla er ikke laget for kontinuerlig påmelding. Blir mye manuelt arbeid. Må kunne få varsel når det skjer nye innmeldinger. Automatisk utsending av velkomstmail etc. 12. Landskapsplan/Planteplan Inspirere/pushe på så planteplan blir ferdig. Landskapsplanen er så godt som ferdig. Plantegruppa kan ta utgangspunkt i den og spikre planteplanen. Forslag fra JK om å spikre denne på neste medlemsmøte 27. april. “Bestill fro, send regning” - be dem ønske seg og lage budsjett (vi har ca 6000) Be dem sjekke hva vi kan få gratis - spørre på gruppa? Lage oversikt og plan for hva folk skal plante hjemme - planter det ut senere TO DO - Ta kontakt med kommunen om toalett (Sigrid?) - Gå igjennom nettside så vi lanserer før helga =) (Sofie) - Bilder av styret til nettsiden. Hør med Vegard D.? Mari R.? (JK) - Sjekke ut om det er lett å lage internsider (JK) - Mailadresse fra Kneiken-domenet - Si opp Hoopla. Overgang til Kontingent.no - Avtale møte med naboene - Melding på gruppa om å hive ut ikke-medlemmer (Sofie i samråd med JK og kommunikasjonsgruppa) - Innkalling til medlemsmøte (Sofie) - Finne ansvarlig for planteplan og gjennomføring av møter ++ (Sofie sender melding) - Enkelt info-skilt (praktisk-gruppa) - Avtale befaring med Studio Beta (Sofie)