kneikenforum

Open full view…

Referat fra styremøte 17.03.15

Jan Kristian Hagen
Wed, 01 Jul 2015 22:36:22 GMT

Ført av Jan Kristian Hagen Lokale: Hjemme hos Sigrid Tid: 17.00 til 20.00 Oppmøtte: Sofie, Sigrid, Øyvind, Andreas, Jan Kristian 1. Dugnadsevaluering Veldig bra dugnad! Skaffe mer redskaper til neste gang. Ingen har sjekket om komposten og svartsekker er ryddet bort ennå. 2. Materialer Store stammer fra felte trær nede ved elva som vi kan hente. Sofie kjenner til en som har bil og henger som vi kan bruke litt. Vi må lager en “ressursoversikt” over hvem som har bil og ting og tang som kan bidra i ny og ne. Mye i gruppa allerede. Ta opp på allmøte. Skrive på facebook. 3. Nabogreier Naboene har prøvd i alle de år og prøvd å få til en avtale med kommunen om bruk av tomta, men ikke kommet noen vei. Vi skal snakke med naboene som har parseller der om hvordan vi kan samarbeide om bruken av området. 4. Hoopla + medlemskontingent Skal gebyret til Hoopla bakes inn i medlemskontingenten eller skal det plusses på for medlemmets regning? Vi ble enige om at vi baker det inn i medlemskontingenten. Hoopla er lagt opp mest for billettsalg, og infoteksten henviser til billetter. Vi s kal kontakte Hoopla og høre om det går an å forandre slik at det henviser til kontingent eller innbetaling. 5. Grupper og komitéer Plantegruppe: Planlegge hva som skal dyrkes og hvordan ihht. vedtekter. Landskapsplangruppe: utforme området med stier og plassering av bed. Arkitekter og gartnere. Praktiskgruppe: Snekkergruppe: Flere... Vi arbeider videre med å fastsette gruppene og ansvarsområder på Trello. Ordne gruppene på allmøtet. Åpne for innmelding på facebook. 6. Avtale med kommunen/eierskapsenheten Øyvind har hatt det travelt og skal få gjort det så snart han kan. Håper eierskap og/eller vi får avklart bruken av området med naboene. Kanskje kan naboene få en avtale med kommunen om feltene de kan og vil bruke. 7. Redskapsbod Hvis vi skal kjøpe bod så må vi vite om økonomien holder. Allerede brukt 2500 på redskaper etc. Sofie har snakket med Lars. Må spørre kommunen hvor stor den kan være og plassering. 4m fra nabogrensa kan boden være 15m2 uten byggesøknad. En sak med eierskap om vi har disse rettighetene også når vi ikke eier tomta. En midlertidig løsning må vi kunne ordne. Sigrid med forslag om benker eller putekasser med oppbevaring som kan låses med kodelås. Planleggingsgruppa kan få oppdraget med å ordne redskapsbod. Lage tegninger etc. 8. Økonomi/medlemmer Vi skal lage en plan (budsjett) for hva vi skal bruke pengene på. 9. Neste dugnader Til helga? Snekre benker og sånn av pallene. Fortsette å rydde bort Tromsøpalme. 10. Allmøte Singsaker skole. mandag 23. februar kl1830. Sigrid ordner booking av møtelokale. 11. Planter til hagen Andreas snakket med en som har bærbusker han kan gi oss. 12. Organisering av hagen Noen må finne ut hvordan arbeidet i hagen skal fordeles. Regelmessige dugnadsdager? Skrive seg opp på et visst antall dugnader i løpet av et år, så har man bidratt en viss mengde. Trädgård På Spåret har medlemsmøte hver tirsdag og blir enige om hva som må gjøres. Søndager er det “Åpent Spår” så allmennheten kan komme innom. 13. Medlemsfordeler Arbeidshansker med logoer? TO DO: Invitere til å bli med i arbeidsgrupper - Sofie Melding til medlemmer om redskapsbod og materialer - Sofie Avtale møtelokale og egg ut event om allmøte mandag 23. kl 1830 - Sigrid Søknad til eierskap - Øyvind Dugnadsplan for lørdagen - Andreas Tekst til nettside + bloggpost - Jan Kristian Snakke med Hoopla om billettinfotekst - Jan Kristian