kneikenforum

Open full view…

Referat fra styremøte 25.06.15

Jan Kristian Hagen
Wed, 01 Jul 2015 22:48:10 GMT

Hvor: 9 Muser Når: 25.06.15 kl.18.00 Deltakere: Sofie Strand Andersen, Sigrid Bakken, Andreas Dønåsen, Jan Kristian Hagen, Øyvind Sørbøl, Mette Bjørnsdatter Hafskjold, Elisabeth Dreier Saker: Blogg - Weebly utvidelse til premium Trondheim Bil-kollektiv Styremøter og andre møter Trello Dugnadsansvarlig Kurs Utforming av fellesområdet Planting av trær Klimafestivalen Arrangement hvor Kneiken presenteres Telt Strøm Benk Skilt 1. Blogg Vi blir enige om å oppgradere til weebly premium for 50,- i måneden. 2. Trondheim bil-kollektiv Hvordan er det med forsikring? Må vi ha en ansvarsperson? Kan alle bruke bilen? Kan foreninger ha bil? Hva koster dette? Sofie tar kontakt med dem for mer informasjon og høre om eventuell avtale. 3. Styremøter Vi går for styremøte annenhver onsdag før/etter minidugnad(onsdag). Forholdsvis oddetallsuker. PS: Vi bør også ha et evalueringsmøte for alle medlemmene på høsten(etter høsthakkefest) 4. Trello Er vi fornøyd med trello? Fungerer trello? JK er veldig aktiv og liker det veldig godt. 5. Dugnadsansvarlig Hva er beste måten for å få dugnadsledere? Må vi kontakte folk direkt? Er det best å ta det på dugnadene? Det er viktig at vi bruker plante-dagbok, slik at det blir lettere for dugnadsansvarlige. Vi spør om Elisabeth F. Kan sende ut mail til potensielle ansvarlige som fra nå av heter "dugnadskontakt" 6. Kurs Det blir kurs om "Permakultur" 10.-12.juli på Kneiken. Vil vi ha kurs om Ljå? Vi ønsker at Solvor Leistad holder kurs innen kompost. Trenger vi kurs på høsten for å planlegge neste sesong? Vil vi ha møte med Stephen Barstow ang spiselige vekster på Kneiken, samt tips om hva som bør dyrkes sammen med hva osv. Vi bør også lære oss frø-sanking. 7. Utforming av fellesområdet Hvordan blir det endelige fellesområdet? Skal vi planere ut? Eller er det greit med 2 nivå? Vil vi ha grus, plen eller sagflis? Komme opp med ulike forslag og ha avstemning på allmøte ved nyåret. 8. Planting av trær Kommunen vil ha plan på planting av trær, bod og drivhus etc. Vi skal tenkte langsiktig. Kommunen skal godkjenne denne planen. 9. Klimafestivalen Klimafestivalen blir en stor begivenhet. Den er veldig aktuell for Kneiken. Fin mulighet for å ha en interaktiv stand. 10. Arrangement hvor Kneiken skal presenteres... a) Klimafestivalen 1.august 2015 kl. 11.00-18.00 E.C Dahls Stiftelsespark. - Stå på festivalen med telt og bord. - Ha en stor plakat med "KNEIKEN" - Plantequiz (1 for barn og en for voksne) Gjette: hvilken plante? Vokser vill eller tam? Kan spises? Hvilket frø hører til planten? - Liten kasse med jord "ANTIDEPRESSIVA" - Flyers: Kneiken informasjon + KART - Blomserbukett - grønnsaker liggende på bordet. b) Ugress-festival 11.-13.september 2015 Litterært kollektiv – kulturvandring De skal ha en vandring med flere poster på kulturelle plasser i Trondheim. De ønsker å komme på Kneiken. c) Øko-uka 27. september 2015 på kneiken. Open-dag på Kneiken. 11. Telt Hva slags størrelse trenger vi ? Hvor høyt? Telt eller parasol? Hvor kan vi kjøpe? 12. Strøm Det er visstnok vanskelig og dyrt å koble opp på strømnettet. Det beste alternativet er å koble seg på strømmen til nærmeste nabo. Til større arrangement(kurs, konsert etc) er det best at vi har egen strømboks permanent. 13. Benk Vi vil ha benk fra Studentene i studio Beta. Men det må skje snart (iløpet av juli) hvis ikke utsetter vi det til neste år. 14. Skilt Tekstforfatter ? Skrive tekst selv? Lage design selv? Elisabeth D. Sammen med kommunikasjonsgruppa vil gjerne jobbe med dette skiltet. Men ting må skje snart. Styret lager et forslag til brief.