nihongo-

Open full view…

14/01 to Yeefan

alexander_shizuka
Thu, 16 Jan 2020 14:57:25 GMT

make sentence by 1. soko

yeefan
Thu, 16 Jan 2020 16:43:23 GMT

そこはどこですか。

alexander_shizuka
Tue, 21 Jan 2020 04:00:01 GMT

good