nihongo-

Open full view…

18/01 to Ling jiun

work
Sat, 18 Jan 2020 10:47:01 GMT

make sentence by 1. no

lingjiunnnnn
Sun, 14 Jun 2020 13:35:17 GMT

Konijiwa, watashi no namai e lingjiun desu

kimiko_hoshino
Fri, 19 Jun 2020 03:27:49 GMT

Kon-nichi-wa, watashi no namae wa lingjun desu