piratpartiet-eolm

Open full view…

Registreringer har blitt avsluttet, og avstemning startes.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 20:03:55 GMT

Etter hvert som en lander på hvilke forslag som kan endres (redaksjonelt) og eventuelle mindre endringsforslag, så sendes forslag ut til votering med de registrerte deltakerne. Takk til de som har deltatt, til tross for plan B løsninger, for å ha bidratt til å gjøre forslag bedre og tydeligere før votering.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 20:12:38 GMT

Takk til deg Olav. :)