piratpartiet-eolm

Open full view…

Strek for endringer før votering settes til 23:00 mandag 10. desember

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 20:08:05 GMT

De som ønsker å gjøre mindre endringer (redaksjonelle) eller å fremsette mindre omfattende endringsforslag må gjøre dette innen kl. 23:00 i kveld. Saker som det ikke har vært diskusjon rundt eller der det ikke foreligger uavklarte forhold legges ut fortløpende fra skrivende stund. Avstemning om alle saker blir sendt ut via en epost-varsling separat per sak.