piratpartiet-eolm

Open full view…

To spørsmål

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 18:25:17 GMT

1. Blir diskusjonsforumet åpent etter at avstemningen har startet? 2. Kan man forandre sin stemme etter å ha stemt? I så fall hvor mange ganger?

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 19:05:52 GMT

1. Forumet blir tatt backup av (tekst), deretter forsvinner det fra nett ettersom dette var til en gangs bruk. 2. En kan ikke endre stemme når den er avgitt.