piratpartiet-eolm

Open full view…

Resultater fra avstemninger

Olav Handeland
Tue, 11 Dec 2018 22:42:18 GMT

*Last ned PDF-filer (pakket i en .zip fil) med resultater.* (https://www.dropbox.com/s/382e0k1gafviuq5/Resultater.zip?dl=0) _Referat legges ut på Piratwiki etter signatur innen en uke._

Håvard Hatlevik
Wed, 12 Dec 2018 04:14:47 GMT

Hvordan blir utfallet da av sak 11/11B?

Olav Handeland
Wed, 12 Dec 2018 16:41:43 GMT

Det var to konkrete forslag på bordet, det originale forslaget og endringsforslaget. Det var antydet noen opsjoner og alternativer, men ettersom ingen så ut til å ønske hvert punkt separat behandlet så stod ønsket fra forslagsstiller om å behandle det i sin helhet. > (...) Forslagsstiller er åpen for at EOLM kan vedta å stemme over hvert avsnitt som en separat avstemning, men håper dette kan unngås da det er viktig å se alle disse punktene i større politisk sammenheng(...) *Forslag 1 (original): Nedstemt* *Forslag 2 (endring): Vedtatt*