piratpartiet-eolm

Open full view…

RESULTATER

Olav Handeland
Tue, 11 Dec 2018 22:40:31 GMT

*Last ned PDF-filer (pakket i en .zip fil) med resultater.* (https://www.dropbox.com/s/382e0k1gafviuq5/Resultater.zip?dl=0) Referat legges ut på Piratwiki etter signatur innen en uke.