piratpartiet-eolm

Open full view…

Valg av moderator/møteleder

Olav Handeland
Thu, 06 Dec 2018 13:49:08 GMT

Av praktiske årsaker er det ønskelig å innhente forslag, spørsmål, protester, e.l. til valg av møteleder/moderator så raskt som mulig. Møtet trenger en aktiv ledelse for å kunne yte service til medlemmer. Alle deltakere må registreres for å være sikre på at tilgang til avstemning fungerer, og før et stort antall deltakere er registrert er det vanskelig å si om innstilling til møteleder/moderator aksepteres. I påvente av oppstart av avstemning er det behov for en midlertidig møteledelse, som ved fravær av akseptanse for videre møteledelse vil overlevere tilgang til annen valgt aktør. -- *MIDLERTIDIG MØTELEDER/MODERATOR:* Olav Handeland (org. nestleder) *FORSLAG TIL MØTELEDER/MODERATOR* (avstemning startes senere): Olav Handeland (org. nestleder) -- _Medlemmer av tech-gruppen og kontrollkomiteen har tilgang til kontroll av møteleder/moderator og administrasjon av dette forum._

Targeir Attestog
Sat, 08 Dec 2018 09:59:31 GMT

Eg kan godt skrive under protokollen.

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 22:39:39 GMT

Avstemning er nå avsluttet. Forslag til møteleder/moderator ble enstemmig vedtatt.

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 22:40:44 GMT

Det mangler fremdeles en person til å undertegne protokollen, frivillige ønskes meldt til møteleder via denne tråden.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 17:34:06 GMT

Jeg kan også signere protokoll

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 18:18:00 GMT

Takker, da har vi to.