piratpartiet-eolm

Open full view…

§17.4 er ikke godt nok formulert.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 16:29:01 GMT

Det blir et tolkningsspørsmål om komiteen har mulighet til å avvise forslag eller på annen måte trenere at forslag kommer frem til landsmøtet. Dette må formuleres mye klarer hvis det skal være aktuelt.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 16:49:59 GMT

Jeg er enig med at dette blir et tolkningsspørsmål. Det kan av årsakene du nevner skape unødvendig forvirring eller splid om hva mandatet avgrenser seg til å inneholde. Slik dette forslaget står i dag tenker jeg at det er for dårlig til å tas inn i vedtekter. Prosessen rundt dette forslaget gikk for kjapt.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 16:52:17 GMT

Helt enig der. Det er viktig og riktig at komiteen er forankret i vedtektene, men jeg tror det må pusses på og fremlegges på nytt. Det siste vi trenger er uklarhet om prosessen mellom forslagsstiller og landsmøtet.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 17:17:37 GMT

Er enig i at vi ikke vil ha uklarhet i prosessen mellom forslagstiller og landsmøtet, men det er hva vi i høyeste grad har i dag. Er ingen gjeldende retningslinjer per i dag. Forslaget kan veldig gjerne forbedres, men er litt usikker på om å fortsette uten noen form for retningslinjer er å foretrekke fremfor de som er fremlagt.