piratpartiet-eolm

Open full view…

Hva er meningsbærende innhold i foreslått §17.2?

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 16:27:34 GMT

Det gir ingen mening at programkomiteen skal innstilles til sentralstyret. Sentralstyret skal utelukkende velges av landsmøtet.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 17:05:35 GMT

Intensjonen tror jeg er at programkomiteen ikke skal kunne leve sitt eget liv i potensiell utakt med det demokratisk valgte styret, men jeg tror ikke dette er skrevet på en tydelig måte. Det er enda tid for å komme med endringsforslag, men først fint å få en oppklaring. Jeg er ikke rette vedkommende til dette ettersom programkomiteen ikke er det jeg har hovedfokus på i styret. Slik denne paragrafen står i dag tenker jeg at det er for dårlig til å tas inn i vedtekter. Prosessen rundt dette forslaget gikk for kjapt.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 17:06:34 GMT

"innstilles til .." kan vel ikke bety noe annet enn innstilles til å være medlem av sentralstyret. Det blir helt riv ruske galt i så fall.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 17:09:26 GMT

Det er medlemskap i Programkomiteen det evnt. innstilles til, og Sentralstyret kan si ja eller nei. Per i dag er det kun lederen av programkomiteen som velges av Landsmøtet. Programkomiteen har hverken mandat eller andre medlemmer enn leder. Alternativet til å legge inn noen føringer i Programkomiteen er å fjerne den.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 17:45:04 GMT

Da vil det jo være mer fornuftig å skrive at "For supplering til komiteen innstilles medlemmer til komiteen og sentralstyret kan vedta å ta opp eller ikke ta opp vedkommende i komiteen. Det samme gjelder fratreden."

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 17:49:14 GMT

Endringsforslag? :)

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 17:52:53 GMT

Jeg vil ikke komme med endringsforslag, fordi jeg mener helt prinsippielt at endringer ut over det som er sendt ut med sakspapirene er kritikkverdig på ekstraordinære møter. Om vedtektene i det hele tatt tillater det er jeg usikker på, men jeg vil holde min sti ren for slikt.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 18:06:09 GMT

Det behøver jo ikke stemmes over på dette møtet, men til en senere anledning. Tittet på Vedtektene nå, og de behandler ikke problemstillingen. Nok en svakhet.

hansm
Mon, 10 Dec 2018 19:31:32 GMT

eg er ikkje noko fan av styrer inni styrer,det heile verkar noko lite gjennomtenkt.kanskje best å ta sak av slikt kaliber opp på dei fysiske landsmøta,me treng faktisk meire diskusjon der. trur eg forstår tanken bak,men her må det meire forbereing til før eg vil ta stilling til saka. generelt sett likar eg ikkje vedtektsforslag utafor vanlege landsmøte,for lett å kuppa ting via nett dersom få folk følgjer med.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 20:02:17 GMT

Sånn rent organisatorisk er lederen for Programkomiteen valgt av Landsmøtet, og svarer kun til Landsmøtet i dag. Således har vi en ordning i dag der man faktisk har to strukturer der både Sentralstyret og Programkomiteen har uklare mandater, Programkomiteen er ikke vedtektsfestet, og svarer ikke til Sentralstyret, men Landsmøtet, eller det gjør den ikke. Lederen av Programkomiteen svarer til Landsmøtet. Mitt spørsmål er da hvordan tenkte man den gangen man vedtok dette at politikk skulle skapes i Piratpartiet? Per i dag er det jo vanskelig å holde noen ansvarlige fordi ansvarsforholdene er så uklare. Spørsmålet er uavhengig av det forslaget som er fremlagt. Det vi trenger er en diskusjon rundt dette internt.