piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 1

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 11:25:17 GMT

_Forslagsstiller: Sentralstyret_ Nye punkter til §4: Medlemskap >4.8. Et æresmedlemskap er et individuelt medlemskap med fulle medlemsrettigheter som er uten kostnad for mottaker av æresmedlemskapet, og er en påskjønnelse som kan tildeles personer som har gjort en usedvanlig innsats for Piratpartiet. Æresmedlemskapet løper så lenge mottaker vil og er i prinsippet livsvarig. Æresmedlemmer har stemmerett og kan velges til tillitsverv. >4.9. Alle kan foreslå æresmedlemmer, forslaget sendes til sentralstyret som avgir innstilling til landsmøtet, og landsmøtet kan vedta æresmedlemskap med 2/3 flertall. >4.10 Æresmedlemskap kan oppheves av landsmøte med 2/3 flertall. Opphevelse av æresmedlemskap er ikke det samme som eksklusjon. Evt. eksklusjon i tillegg til opphevelse av æresmedlemskap behandles som eget forslag etter vedtektsparagrafen om Eksklusjon. Et opphevet men ikke ekskludert æresmedlem kan søke vanlig medlemskap på linje med nye medlemmer.

hoodedmansherwood
Sat, 08 Dec 2018 12:09:04 GMT

Jeg er av prinsipp imot åresmedlemskap for et så ungt parti. Æresmedlem er noe man blir etter flere tiår med innsats. Så det er unødvendig å ha noen paragraf om det på dette tidspunkt. Ståle Olsen

orjanlangbakk
Sat, 08 Dec 2018 20:17:56 GMT

Uenig med Ståle her. Jeg er enig i at æresmedlemskap er noe som skal sitte langt inne, men det er ikke noe behov for å kreve tiår med engasjement for noe slikt. Er man aktivt med, og gjør en stor innsats, både når det gjelder arbeid, det å skaffe nye medlemmer, mm, så mener jeg at man bør ha muligheten til å gi en slik "belønning". Det betyr jo ikke at man må gjøre det, eller at "alle" kan få dette, bare at muligheten er der.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 16:45:53 GMT

Jeg er i utgangspunktet enig med Ståle. Æresmedlemsskap er kanskje noe som kunne vært aktuelt hvis det bare var heder og ære, men fulle medlemsrettigheter bør bare gis til de som selv er aktive i partiet. Forslaget slik det er stilt bør falle.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 17:55:05 GMT

*Forslag 2: Endringsforslag til forslag 1* _Forslagsstiller: Olav Handeland_ >Nye punkter til §4: Medlemskap >4.8. Et æresmedlemskap er en påskjønnelse som kan tildeles personer som har gjort en usedvanlig innsats for Piratpartiet. >4.9 Medlemskontingent for personer tildelt æresmedlemskap fastsettes til 50 % av ordinære satser. >4.10. Alle kan foreslå æresmedlemmer, forslaget sendes til sentralstyret som avgir innstilling til landsmøtet, og landsmøtet kan vedta æresmedlemskap med 2/3 flertall. >4.11 Æresmedlemskap kan oppheves av landsmøte med 2/3 flertall.

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 19:25:38 GMT

Jeg er prinsipiell mostander av æresmedlemskap og vil stemme nei på begge forslag om dette. Jeg vil dermed også stemme nei til de to som er foreslått som æresmedlemmer. Ståle Olsen