piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 2

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 23:22:34 GMT

Forslagsstiller: Olav Handeland *Teksten i Forslag 1 erstattes med:* Følgende punkter legges til partiprogrammet: EKSPORT OG EKSPORTKABLER Piratpartiet er kritiske til utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England. Kostnader for utbygging av eksportkabler skal ikke overføres til forbruker. Piratpartiet er kritisk til overnasjonal styring, og forholdet til ACER skal avklares med en folkeavstemning. KRAFTUTBYGGING I forbindelse med kraftutbygging må naturen beskyttes mot ødeleggende inngrep. Ved eventuell driftsstans/avvikling av utbygd kraft skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet. ALTERNATIVE ENERGIKILDER Piratpartiet ønsker å legge til rette for å undersøke og utrede muligheter for ulike energikilder, samt at det bevilges mer forskningsmidler til dette. NY STRØMTARIFF Piratpartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem (“effekttariff”) til de nye strømmålerne som er installert. Subsidiering av kraftkrevende industri kan fortsette under forutsetning av at overskudd fra virksomheten beskattes i Norge. LOVGIVNING OG STRØMHANDEL Den interne organiseringen av norsk kraftbransje bør endres. Effekten av liberaliseringen av kraftmarkedet må analyseres, utviklingen må om nødvendig reverseres til beste for norske innbyggere, natur og miljø