piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 1

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 11:43:59 GMT

_Forslagsstiller: Sentralstyret_ >I henhold til forslag fra Oslo Piratparti og vedtatt innstilt av sentralstyret på styremøte 13. november 2018 foreslås Manuel Lains og Christian Lains som æresmedlemmer av Piratpartiet.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 17:50:02 GMT

Er forslaget begrunnet for offentligheten noe sted? En slik utmerkelse bør jo vedtas med en fyldig utredelse om hva vedkommende har gjort for å fortjene den.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 20:49:45 GMT

Partileder vet mest om dette, men det er dessverre underkommunisert. Det burde absolutt ha kommet frem i sakspapirene! Jeg håper på at han kan fylle inn mer informasjon om dette nå, noe som er det eneste vi kan få på plass per skrivende stund. Med det sagt har Manuel Lains og Christian Lains i en vanskelig periode for Piratpartiet bidratt med å tilby gratis kontorer relativt sentralt i Oslo uten krav om motytelser gjennom deres bedrift. Dette har spart partiet for betydelige kostnader og bidratt med fasiliteter/infrastruktur/sosialt miljø som ellers hadde vært vanskelig å fremskaffe. Avtalen har vært i kraft siden 2017, og det er ingen planer om å avvikle denne i fremtiden. De har også bidratt med kritisk viktig bistand i sammenheng med den vanskelige perioden opptil og i løpet av landsmøtet 2017.

xenadu
Mon, 10 Dec 2018 23:13:39 GMT

Manuel og Christian Lains har gitt Piratpartiet gratis kontor og lagerplass i sine sentrale kontorlokaler i Nydalen i Oslo, i et aktivt grunder/oppstartsmiljø med mye IT- og mediefolk. Dette innebærer også lokaler som kan lånes uten kostnad til både medlemsmøter og til større arrangementer som landsmøter. Dette innebærer også tilgang til IT- og AV-utstyr, og nettverk (både datanett og sosiale nettverk).

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 23:18:44 GMT

Det er uheldigvis en bommert av sentralstyret at dette ikke har blitt forelagt i sakspapirene, men over nevnte fortjener honnør for det som har blitt gjort. Det kan ikke på dette tidspunkt gjøres noe annet enn å beklage dette på det sterkeste. Jeg håper at dårlig saksforberedelse ikke vil ødelegge for resultatet. Jeg vil stemme FOR innstillingen.