zezorro

Open full view…

zezowaty Zorro: Czy szczepionki są szkodliwe?

Sun, 29 Oct 2017 16:42:55 GMT

szczepieniawybudzeni
Sun, 29 Oct 2017 16:42:55 GMT

Ogólnie biorąc, 16% niemowląt miało związane ze szczepieniem potencjalnie śmiertelne zdarzenia krążeniowo-oddechowe z epizodami bezdechu (zaprzestania oddychania) i / lub bradykardią (nieprawidłowy spowolniony puls). Krwawienie wewnątrzczaszkowe (mózgu) wystąpiło u 17% tych, którzy otrzymali pojedynczą szczepionką oraz u 24% tych, którzy otrzymali więcej szczepionek. - J Pediatr. 2007 Aug;151(2):167-72. Epub 2007 Jun 22. Primary immunization of premature infants with gestational age <35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously. http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/05/26/szczepionki-zapalenie-mozgu-dr-harold-buttram/