zezorro

Open full view…

zezowaty Zorro: zezorro szabasowy: Hipoteza Riemanna

Sat, 29 Sep 2018 18:09:58 GMT

jeden
Sat, 29 Sep 2018 18:09:58 GMT

@Autor:"bowiem na założeniu przypadkowego rozkładu liczb pierwszych bazują wszystkie systemy kryptografii" To nieprawda. Owszem, najbardziej popularna metoda (RSA) bazuje na liczbach pierwszych, ale jest mnóstwo innych metod szyfrowania niesymetrycznego, które nie mają nic wspólnego z liczbami pierwszymi. Np. można oprzeć się na krzywych eliptycznych (metoda szyfrowania ECC). Podstawą szyfrowania niesymetrycznego może być jakakolwiek funkcja matematyczne, która ma niesymetryczną złożoność obliczeniową przy liczeniu funkcji i jej odwrotności. Dla liczb pierwszych to łatwość wyznaczenia liczby złożonej reprezentowanej przez iloczynu liczb pierwszych i trudność rozkładu liczby złozonej na czynniki pierwsze. Dla krzywych eliptycznych startując od zadanego punktu na krzywej możemy łatwo wyznaczać trajektorię kolejnych punktów krzywej, ale cofnięcie się z ostatniego punktu trajektorii do punktu startowego jest niesłychanie trudne. Tak na marginesie metoda szyfrowania ECC jest lepsza od RSA. Krótsze klucze i większa złożoność obliczeniowa (trudność łamania).

jeden
Sat, 29 Sep 2018 18:14:45 GMT

T